Cam, Tasarım

Sergiler


2000 Temel Tasarım üç boyutlu obje karma serisi - BURSA

 

2001 Kültür Sanat Etkinlikleri Karma Resim Sergisi - BURSA

 

2002 1.Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Kapsamında Fotuğran Sergileme Ödülü - BURSA

 

2002 Uludağ Üniversitesi Anasaynat Öğrencileri Karma Fotoğraf Sergisi

 

2002 Uludağ Üniversitesi 2.Ulusal Kültür Sanat Yarışması  fotoğraf dalında 1.Mansiyon Ödülü Bursa

 

2002 Uludağ Üniversitesi Son Sınıf Karma Fotoğraf Sergisi - BURSA 

 

2003 Uludağ Üniversitesi 3.Ulusal Kültür Yarışması fotoğraf salında sergileme ödülü - BURSA

 

2004 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi G.S.F Eğitimi Bölümü A.B.D 2003 Mezunları Karma Resim Sergisi

 

2005 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi G.S.F Eğitimi Bölümü A.B.D Mezunlar Karma Sergisi

 

2006 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi G.S.F Eğitim Bölümü A.B.D Mezunlar Karma Sergisi

 

2008 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi G.S.F Eğitim Bölümü  A.B.D Mezunlar Karma Sergisi